Hluthafi.com

Tryggjum hagvöxt og samkeppni í flugi. 

Tilkynning 12.07.2019

Við fall Wow air fyrr á árinu var fyrirsjáanlegt högg fyrir íslenskt efnahagslíf.

Forsvarsmenn Hluthafa.com vildu kanna þann möguleika að biðla til almennings um að leggja fram lítilsháttar hlutafé til að endurreisa Wow og eða stofna nýtt flugfélag. Fljótlega kom í ljós mikill áhugi á að koma að slíkum rekstri með verulegum loforðum um hlutafé, sem voru mun hærri en búist var við. Gefinn var 90 daga frestur til að hægt væri að kanna hagkvæmni þess að stofna slíkan rekstur.

 Í ljós hefur komið að ef slíkur rekstur á að geta borið sig og skilað arði í erlendu samkeppnisumhverfi þá þarf slík starfsemi að vera skipuð erlendum áhöfnum með höfuðstöðvar erlendis, sem eru ekki góðar fréttir fyrir okkur Íslendinga.

Álit hluthafa.com er að það sé hægt að stofna og fjármagna slíkan rekstur með viðskiptamódeli sem hefur verið í smíðum á undanförnum vikum, það módel byggir á því að stofnað verði eignarhaldsfélag sem keypti nýjar vélar og þær væru leigðar til dótturfélags sem sæi um flugrekstur samstæðunnar.

Þar sem módelið getur ekki borið íslenskar áhafnir þá vill hluthafi.com leysa þá einstaklinga og fyrirtæki undan ábyrgð sem fólgin var í ofangreindum loforðum.  Frá og með 12. júlí 2019 þá eru loforð fyrirtækja og einstaklinga ekki skuldbindandi á nokkurn hátt.

Hins vegar vill Hluthafi.com eiga kost á að hafa samband við ofangreinda aðila ef af einhverjum ástæðum yrði breyting á samkeppnisumhverfi og eða viðskiptamódeli á hagfelldan hátt.

 

Virðingafyllst,

Hluthafi.com

Við teljum að ef Skúli og hans besta fólk getur endurreist Wow air þá eigum við sem einstaklingar í þessu landi að sameinast um að hjálpa til. Því hvetjum við einstaklinga og fyrirtæki til að leggja fram lítilsháttar hlutafé í krafti fjöldans og tryggja rekstur Wow air til framtíðar.

Við teljum að ef við náum að safna minnst 10-20 þúsund hluthöfum þá sé best að stofna einkahlutafélag, sem myndi fjárfesta í Wow air eða nýju lággjalda flugfélagi. Þá mætti hugsa sér að krefjast þess að hið nýja einkahlutafélag fengi mann í stjórn til að tryggja hinum almenna hluthafa vernd.

a) Ef Skúli og hans fólk nær ekki að reisa félagið við þá ætti að skoða alvarlega stofnun á nýju lággjalda flugfélagi í eigu þeirra sem taka þátt. Þetta er ekkert nema tilraun til að stuðla að frekari samkeppni, endurreisa hagvöxt og tryggja kaupmátt, sem enginn þarf að skammast sín fyrir. Ef ekki tekst að endurreisa Wow air og eða stofna nýtt lággjaldaflugfélag þá verða engin áskrift (hlutafjárloforð) skuldbindandi og falla því niður ógild. 

b) Ef Skúla (eða einhverjum öðrum) tekst að endurreisa félagið,og eða stofna nýtt félag. Þá eru líkur á að það auki samkeppni og hagvöxt. Þeir sem leggja þessu málefni lið gætu eignast góða fjárfestingu, sem mætti setja á markaði í framtíðinni og eða breyta í farseðla svo að eitthvað sé nefnt. 

Eftir að Wow air fór í þrot þá hefur verð á flugmiðum stórhækkað og erlendir fjárfestar hafa keypt hluti í samkeppnisaðilum, þar sem það blasir við að nú á að hagnast á ferðalögum Íslendinga. Látum ekki fásamkeppni eyðileggja okkar lífsgæði. Tökum þátt og skráum okkur í áskrift fyrir hlutafé til að reisa Wow air eða nýtt lággjalda flugfélag, sem nemur hluta af farseðli til útlanda. Okkar framlag er það sem til þarf til að tryggja ferðaöryggi almennings, samkeppni, atvinnu og styrkja enn frekari kaupmátt og ferðaþjónustu, okkur öllum til hagsældar. Sameinumst um stofnfé, þá þurfum við ekki hvert og eitt að leggja mikið til þar sem margt smátt gerir eitt stórt, þ.e. flugfélag.

Spá því að verðbólgudraugurinn fari á flug

 

Heimildir.

https://kjarninn.is/frettir/2019-04-11-spa-thvi-ad-verdbolgudraugurinn-fari-flug/

 
Okkar hópur

Hollvinir almennrar samkeppni.

Við erum einstaklingar, sem sjá að rekstur lággjalda flugfélags í eigu íslendinga er raunhæfur kostur og viljum að landsmenn taki sig saman til að endurreisa Wow air eða stofna nýtt lággjalda félag, sem er eitt brýnasta hagsmunamál þjóðarinnar í dag.

Þeir einstaklingar sem standa að gerð þessarar síðu og væntanlegs einkahlutafélags hafa ekki starfað hjá Wow air og eru ekki tengdir félaginu á nokkurn hátt. 

Þessir aðilar eru kostaðir af Sólhús ehf. Kt. 411003-3450. 

Umsjónamaður þessarar síðu er Friðrik Atli Guðmundsson. 

 
Hafir þú einhverjar spurningar er þér velkomið að senda skilaboð áfram á þennan hlekk.

Vegna anna má búast við einhverjum töfum á svörum og er því beðist velvirðingar á því.